Betingelser for serverleie

Denne avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos NorOnline slik at kundens internetttjenester blir tilgjengelig for brukerne av internett. Det er NorOnline sitt ansvar å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes.

NorOnline plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. Dette innebærer bl.a. backup rutiner og begrensning i skriveaksess for brukere som aksesserer tjenestemaskinen. NorOnline og deres underleverandører er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten.

Kunden er selv ansvarlig for at alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Pornografi eller linker til pornografi er ikke tillatt på våre servere. Vi godtar heller ikke at serveren brukes til distribusjon av piratkopiert eller cracket programvare. Ikke mer enn 20 % av kontoens ressurser skal brukes til nedlasting av programvare eller lignende filer (f.eks. .zip, og .exe). IRC-boter kan for tiden ikke kjøres på kontoer hos oss. Vi kan godta at andre bakgrunnsoperasjoner kjøres konstant på serveren, men kunden skal avklare dette med NorOnline før disse settes i drift.

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året, med unntak av helt nødvendige stopp for vedlikehold. NorOnline foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband). Hvis en konto bruker mere enn 20% av serverens ressurser, eller går på bekostning av andre kunder, forbeholder NorOnline seg retten til å stenge denne eller sette igang andre begrensende tiltak.

Det tas backup av serverne hver dag, slik at eventuelle feilsituasjoner raskt kan rettes opp. Vi anbefaler likevel våre kunder å ha en oppdatert versjon av sine hjemmesider liggende lokalt. NorOnline kan under ingen omstendigheter stilles ansvarlig for tap av data eller tap av arbeidsfortjeneste ved driftforstyrrelser.

Avtalen for leie av webhotell kan sies opp skriftlig av begge parter med en måneds oppsigelse. NorOnline skal da avregne og tilbakebetale kunden eventuelt forskuddsbetalt beløp innen 14 dager etter at kontoen er avsluttet. Oppsigelsen for ny periode kan sendes NorOnline skriftlig pr brev, faks eller e-post.

Det er ikke tillatt å bruke kontoer eller domenenavn hos NorOnline ved masseutsendelse av uadressert e-post (spam).

Alle priser er garanterte på betingelse av forskuddsbetaling. Kunden er ansvarlig for at det betales for en tjeneste, fra denne er etablert og til den er oppsagt skriftlig.

NorOnline forbeholder seg retten til å umiddelbart stenge brukerens konto ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. NorOnline følger normale inkasso-rutiner ved utelatelse av oppgjør

 

Oppsigelse/kansellering av domenenavn

Ved eventuell avbestilling av domene har kunden en oppsigelsesfrist på mellom 15 - femten - og 30 - tredve - dager før ny avtaleperiode for domene-abonnementet trer i kraft. Se spesifikasjonene nedenfor.

Ved å godta avtalebetingelsene aksepterer du som kunde at følgende typer toppnivå-domenenavn automatisk blir fornyet ytterligere ett år for din regning dersom vi ikke har mottatt din oppsigelse i tide:

  • .no - 30 dagers oppsigelsesfrist
  • .se - 30 dagers oppsigelsesfrist
  • .dk - 30 dagers oppsigelsesfrist
  • alle andre domener - 15 dagers oppsigelsesfrist

Oppsigelsen for ny periode kan sendes NorOnline skriftlig pr brev, faks eller e-post.
(Husk fristen på 30 dager!).

NorOnline følger normale inkasso-rutiner ved utelatelse av oppgjør.

 

Lukk dette vinduet